Ornitološki rezervat Veliko blato

Rezervat ptica Veliko blato, sklonište je za široku paletu ptica močvarica, osobito tijekom razdoblja gniježđenja, migracija i zimovanja. Dužina močvarnog staništa je oko 2 km, s prosječnom širinom približno 1.2 km. Takav sačuvani močvarni teritorij danas je vrlo rijedak, pogotovo zbog sve veće ranjivosti močvare ornitofaune i nestanka močvarnog biotopa diljem Europe. Od svih vrsta staništa u Europi, močvarna staništa definitivno su najbogatija i najrazličitija u životu ptica. Rezervat Veliko blato je važno mjesto za promatranje ptica i povezane aktivnosti, jer postoje izuzetni sadržaji za takav rekreativni turizam koji se temelji na razgledavanju, promatranju ptica i fotografiji. Rezervacija ima toranj i info-ploču. Stručnjaci su do sada dokumentirali 143 vrste ptica na mjestu, sastavili liste ptica i označili najprikladnija razdoblja u svakoj sezoni za promatrače ptica, kao i vrste ptica što se može vidjeti tijekom određenog razdoblja.

Ševar – Trstik

Sjeverni dio je okružen trsticima (Phragmites communis), koji su posebno dobro razvijeni u jugoistočnom dijelu rezervata. Uz ševar, postoje neke vrste šaša (Carex sp.), sita (Juncus acutus, J. conglomeratus, J. maritimus) i drugih močvarnih vrsta: šašine, ježinac (Scirpus sp., Sparganium erctum itd.).

Krš

Rub depresije prekriven je livadama koje su ponekad poplavljene u proljeće i jesen. Južni dio rezervata okružen je krškim terenom, sporadično prekrivenim biljnim vrstama krša: kaduljom, smiljem, omanom, bijelim bušinom (Salvia officinalis, Helychrisum italicum, Euphorbia spinosa, Inula candida, Stachis salviaefolius itd.).

Ptice

Ovdje se često mogu vidjeti ptice: crna liska, patuljasti gnjurac (Tachybatus ruficollis), ćubasti gnjurac (Podiceps cristatus), siva čaplja (Ardea cinerea), bijela čaplja (Egretta alba), bukavac (Botaurus stellaris) , sjajni ibis (Plegadis falcinellus), patka njorka (Aythya nyroca), i čaplja žličarka (Platalea leucorodia).

Patka Kreketaljka, Eja livadarska i velika ševa

Ono što ovaj rezervat čini posebnim jest činjenica da je to mjesto gniježđenja patke kreketaljke (Anas strepera), eje livadarke (Circus pygargus) i velike ševe (Melanocorypha calandra), sve tri ugrožene ptice Europe, dok su u Hrvatskoj vrlo rijetke ptice gnjezdarice.

Malo blato, Kolansko blato

Osim Velikog blata, na otoku Pagu nalaze se još dva močvarna područja: Malo blato u blizini Velikog blata i Kolansko blato u općini Kolan. Sva tri lokaliteta dobila su status rezervata ptica.

Ulaznice

za razgledavanje Velikog blata prodaju se u Turističkoj zajednici Povljana. Rezervat ptica je zaštićeno područje. Uživajte u ljepoti rezervata i ne ostavljajte ništa što bi ga moglo pokvariti.