Crkve

Crkva sv. Martina

Ime Povljana (koje se odnosi na Staru Povljanu) spominje se u povijesnim resursima u vezi s gradnjom crkve Sv. Martina 1335., a kasnije 1452. i 1492. godine.
Crkva sv. Martina spominje se 13. veljače 1335. godine u oporuci Dižislava Radogostića Vuče u kojoj kaže da ju je utemeljio i izgradio. Crkva je iznimno vrijedan spomenik srednjovjekovne arhitekture.

Crkva sv. Nikole

Crkva sv. Nikole važan je spomenik hrvatske arhitekture. Prethodna istraživanja nisu sa sigurnošću odredila starost crkve. Smatra se da je izgrađena u ranokršćanskom dobu, ali je obnovljena u srednjem vijeku. Na zabatu oltara nalazi se jedan motiv, koji nije pronađen u crkvama u Dalmaciji toga doba: prikaz križa ispod kojeg se nalazi četveronožna životinja (jelen) a ispod njega je prikaz četveroprute pletenice. Sa sigurnošću je utvrđeno da je zabat s ovim motivom izrađen u 11. stoljeću.