Odluka Općine Povljana o visini poreza na dohodak za iznajmljivače za 2019.godinu

Na temelju članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine” broj 106/2018, Prvilnika o visini paušalnog poreza N.N. 1/19) i Članka 31. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije županije” broj 14 / 17), Općinsko vijeće Općine Povljana je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 29. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

I

Ovom odlukom se utvrduje visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za 2019. godinu.

II

Iznos poreza za navedene djelatnosti iz članku l. ove Odluke iznosi 255,00 kuna.

III

Ova Odluka može se izmijeniti najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se Od 1. siječnja slijedeće godine do donošenja nove Odluke.

Ova Odluka Stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Zadarske županije” i dostavit će se nadležnoj Poreznoj upravi u roku Od 8 (osam) dana Od njezina donošenja, a najkasnije do 15. veljače 2019. godine

KLASA: 410-01/19-01/1

URBROJ: 2198/25-40/19-1

Povljana, 29. siječnja 2019. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA